dawkowanie.pl

Strona główna 26 maja 2024 , imieniny : Filipa i Pauliny

Zapomniałem(am) login/hasło

Leki refundowane
wykaz z dnia: 2015.02.20
zgodny z publikacją
Ministerstwa Zdrowia
Czy chodziło ci o:


Strony

Informacje

Strony tekstowe

Polityka prywatności

I.  INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu portalu dawkowanie.pl i ma na celu poinformowanie jego Użytkowników,  jakie dane udostępnione Administratorowi portalu są przez niego gromadzone, w jaki sposób są one przetwarzane oraz na czym polega ich ochrona.

II.  DANE

1.  W celu korzystania z portalu dawkowanie.pl, w pewnych przypadkach niezbędne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności: rejestracji, skorzystania z usługi przesyłania informacji handlowych, korespondencji z Użytkownikiem, płatności on - line, różnego rodzaju analiz statystycznych, itp. Przystąpienie przez Użytkownika do korzystania z usług portalu jest tożsame z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w  zakresie i celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

a)  Dane przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji ograniczają się do podania imienia/nicku oraz adresu e – mail.

b)  W celu skontaktowania się z Administratorem portalu niezbędne może być podanie przez Użytkownika takich danych jak: imię, nazwisko, adres e – mail, adres zamieszkania, telefon.

c)  Do korzystania z dodatkowych usług, w szczególności oferowanych przez współpracujące z portalem podmioty, w pewnych przypadkach wymagane jest podanie dodatkowych danych, takich jak: imienia i nazwiska, adresu, telefonu, numeru NIP, informacji niezbędnych do dokonania płatności on - line, itp.

2.  Dane przekazane przez Użytkowników Administratorowi portalu podlegają pełnej ochronie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator portalu dołoży wszelkich starań by ochrona danych udostępnionych przez Użytkownika była kompletna i oparta na przyjętych standardach bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych.

3.  Udostępnione Administratorowi portalu dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do realizacji usługi, z jakiej chce skorzystać Użytkownik. Podmioty takie to w szczególności firmy autoryzujące transakcje płatnicze, świadczące usługi przesyłania towaru bądź korespondencji, a także inne firmy, które będą działały na zlecenie Wydawcy bądź Administratora portalu. Udostępnienie i przetwarzanie takich danych odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika.

4.  Użytkownik nie wyrażający zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych jak również przekazywanie ich w niezbędnym zakresie podmiotom zewnętrznym może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z portalu. Rezygnacja taka skutkować będzie usunięciem na wyraźne, wyrażone na piśmie życzenie Użytkownika wszelkich jego danych znajdujących się w zarządzanej przez Administratora bazie danych.

III.  ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może dokonywać w każdym czasie zmian lub usunięcia udostępnionych Administratorowi danych osobowych. W tym celu należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia na adres:biuro@dawkowanie.pl

IV.  PLIKI COOKIES

Administrator portalu korzysta z tzw. plików Cookies, czyli drobnych plików danych zarejestrowanych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację oraz określenie jego preferencji i zainteresowań, co daje możliwość spersonalizowania skierowanej do Użytkownika oferty.

V. ZABEZPIECZENIE DANYCH

1.  Udostępnione przez Użytkownika dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego zgody i poza przypadkami wskazanymi w treści Polityki Prywatności.

2.  Logowanie przez Użytkownika na stronach portalu odbywa się przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo tworzone przez Administratora bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

VI.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie, po uprzednim podaniu odpowiednich informacji na stronach portalu.

VII.  ZARZĄDZANIE DANYMI

1.  Udostępnionymi przez Użytkownika danymi zarządza: PROXIFARM Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 63/4, kod poczt. 31 – 153; NIP:6762442917, REGON:121558493, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000389774.

2.  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści Polityki Prywatności Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje pisząc na adres: biuro@dawkowanie.pl

 

(C) 2011 www.dawkowanie.pl, Proxifarm spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

data dodania: 2013-01-18 15:00:15

Zapamiętane apteki

Zapamiętane leki

pokaż wszystkie