dawkowanie.pl

Strona główna 26 maja 2024 , imieniny : Filipa i Pauliny

Zapomniałem(am) login/hasło

Leki refundowane
wykaz z dnia: 2015.02.20
zgodny z publikacją
Ministerstwa Zdrowia
Czy chodziło ci o:


Strony

Informacje

Strony tekstowe

Regulamin Aptek

 I. Postanowienia ogólne

 1. Apteki online skupione na  portalu dawkowanie.pl prowadzą sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pozostającą w związku z działaniem realnej – stacjonarnej apteki każdej z nich. Dane każdej z poszczególnych aptek, takie jak: nazwa, siedziba, adres, numer infolinii, NIP i REGON oraz numer zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wraz z jego udostępnioną kopią umieszczone są w witrynie internetowej każdej  apteki.
 2. W ramach prowadzonej za pośrednictwem Internetu działalności każda z aptek skupionych na portalu dawkowanie.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów takich jak: leki bez recepty (OTC), suplementy diety, dermokosmetyki, sprzęt medyczny i inne wyroby medyczne, znajdujące się w aktualnej ofercie danej apteki – zamieszczonej w jej witrynie internetowej. Apteki internetowe działające w ramach portalu dawkowanie.pl nie prowadzą sprzedaży leków wydawanych na receptę.
 3. Apteki internetowe działające w ramach portalu dawkowanie.pl prowadzą sprzedaż wyłącznie takich produktów, które zostały dopuszczone do obrotu, uzyskały odpowiednie pozwolenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowane przez apteki produkty są pełnowartościowe, dzięki przechowywaniu ich  w warunkach odpowiadających stosownym wymogom.
 4. Złożenie zamówienia  za pośrednictwem apteki internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu, określającego warunki sprzedaży przez aptekę towarów za pośrednictwem portalu dawkowanie.pl, na którego stronach apteki prowadzą swoje witryny internetowe. Regulamin niniejszy może zostać zmieniony, po uprzednim poinformowaniu o wprowadzonych zmianach na stronach portalu.
 5. Korzystanie z usług oferowanych przez apteki internetowe na portalu dawkowanie.pl jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz przeglądarki.
 6. Apteki skupione na portalu dawkowanie.pl prowadzą sprzedaż w oparciu o regulacje zawarte w obowiązujących przepisach, w szczególności zawartych w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz Ustawie Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381), a także w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00.22.271) i Ustawie z 27 lipca 2002 roku O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141. Poz. 1176.43).
 7. Użytkownik przystępujący do korzystania z usług świadczonych przez apteki skupione na portalu dawkowanie.pl wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia i pozostają do wyłącznej dyspozycji apteki, z której usług Użytkownik korzysta oraz podlegają ochronie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.883). Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu w podane przez siebie dane oraz do ich zmiany bądź korekty.
 8. Dane dotyczące produktów będących w ofercie apteki, takie, jak nazwy, logotypy, opisy, zdjęcia, wskazania oraz właściwości pochodzą od producentów oraz podmiotów odpowiedzialnych i zamieszczone są na stronach portalu wyłącznie w charakterze informacyjnym.

   II. Zamówienia

 1. Użytkownik ma możliwość składania zamówień towaru w danej aptece, mającej swą witrynę na portalu, za pośrednictwem Internetu, przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik dokonuje zamówienia wybranego towaru, mając do dyspozycji ofertę prezentowaną przez każdą z aptek w jej witrynie internetowej. Oferta obowiązuje do momentu jej odwołania - aktualnie obowiązująca w chwili złożenia zamówienia oferta ma charakter wiążący. Ceny podane w ofercie są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia udostępnionego w witrynie apteki jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt. I.7.
 4. Na portalu dawkowanie.pl działają Apteki internetowe:
 5. a) umożliwiające zakup towaru poprzez złożenie zamówienia drogą internetową, dokonanie tą drogą płatności i dostawę Zamawiającemu zakupionego towaru za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera bądź odbiór osobisty; b) umożliwiające zakup towaru wyłącznie poprzez założenie zamówienia drogą internetową oraz dokonanie płatności i odbioru zamówionego towaru osobiście przez Zamawiającego w siedzibie apteki stacjonarnej.
 6. Każda z Aptek internetowych działających w ramach portalu dawkowanie.pl wskazuje stosowany przez siebie sposób realizacji zamówienia w zakładce „Dostawa”, w swojej witrynie internetowej.
 7. Wypełniając formularz zamówienia udostępniony w witrynie apteki Użytkownik wskazuje:
 8. a) w razie dokonania zakupu w aptece umożliwiającej wyłącznie odbiór osobisty: wybrany przez siebie towar z oferty danej apteki, imię i nazwisko (nieobowiązkowe), numer telefonu, adres e – mail, uwagi do zamówienia; b) w razie dokonania zakupu w aptece prowadzącej wysyłkową sprzedaż produktów: wybrany przez siebie towar, adres dostawy, chęć otrzymania faktury – i dane do jej wystawienia, wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy oraz uwagi do zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego dokonania drogą e – mail.
 10. W razie skorzystania z oferty Apteki umożliwiającej wyłącznie opcję odbioru osobistego, prawidłowe i skuteczne złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza oraz wydrukowanie jego potwierdzenia, które zostaje Użytkownikowi wysłane na podany w formularzu zamówienia adres e – mail, bądź też podanie numeru zamówienia, uprawnia go do finalizacji transakcji w aptece realnej – stacjonarnej poprzez:
 11. a) dokonanie płatności, zgodnie z  podaną w ofercie ceną gwarantowaną -  obowiązującą w momencie skutecznego złożenia zamówienia; b) odbiór osobisty zamówionego towaru.
 12. Odbiór osobisty zamówionego towaru przez Użytkownika możliwy jest w czasie, w jakim otwarta jest apteka stacjonarna, w której witrynie internetowej dokonano zamówienia. Dni i godziny otwarcia apteki wskazane są w jej witrynie.
 13.  Czas realizacji przesyłki zamówionych towarów uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru i określony jest szczegółowo w zakładce "Dostawa" w witrynie internetowej każdej z aptek.
 14.  W razie niedostępności produktu w momencie realizacji zamówienia w aptece realnej – stacjonarnej, Użytkownik korzystający z opcji odbioru osobistego uprawniony będzie do finalizacji transakcji w możliwe najszybszym terminie, bez zbędnej zwłoki, w cenie podanej w potwierdzeniu złożenia zamówienia, po uprzednim poinformowaniu go o dostępności towaru. W przypadku korzystania z opcji dostawy towaru za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera towar niedostępny w chwili złożenia zamówienia dostarczony będzie Użytkownikowi tą drogą bez zbędnej zwłoki  - w możliwie najszybszym terminie.
 15. Nieodebranie przez Użytkownika korzystającego z wyłącznej opcji odbioru osobistego (który nie dokonał płatności za zamówiony towar) zamówionego towaru w terminie 7 dni od złożenia zamówienia uznane będzie za rezygnację z finalizacji transakcji, która po tym terminie będzie możliwa wyłącznie w razie dostępności zamówionego towaru oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 16. Nieodebranie przesyłki zawierającej zamówiony towar przez Użytkownika korzystającego z usług apteki prowadzącej wysyłkową sprzedaż produktów, bądź niemożliwość dostarczenia przesyłki z winy Użytkownika (np. błędnego podania przez niego danych adresowych) upoważnia Aptekę do obciążenia Użytkownika kosztami przesyłki.
 17.  Apteki internetowe działające na portalu dawkowanie.pl umożliwiają złożenie zamówienia produktów nieobjętych aktualną ofertą. Realizacja takiego zamówienia nastąpi po uprzednim uzgodnieniu, w terminie zgodnym z możliwościami danej apteki.

  III. Płatności  

 1. Dokonanie zapłaty za zamówiony towar odbywa się w sposób udostępniony przez daną aptekę, wskazany w jej witrynie internetowej w zakładce „Płatności”.
 2. Dokonanie zapłaty za zamówiony towar w Aptekach umożliwiających wyłącznie opcję odbioru osobistego odbywa się osobiście przy odbiorze towaru przez Użytkownika.
 3. Apteki umożliwiające dokonanie zapłaty za zamówiony towar  drogą internetową podają w zakładce „Płatności” umieszczonej w swojej witrynie internetowej możliwe sposoby dokonania zapłaty, wraz z danymi niezbędnymi do przeprowadzenia transakcji.
 4. Dokonanie transakcji płatniczej za pośrednictwem portalu dawkowanie.pl przeprowadzane jest przy pomocy prostego i szybkiego systemu płatności elektronicznych funkcjonującego w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa finansowego.

  IV.Dostawa

 1. Sposób dostawy zamówionego towaru odbywa się w sposób wskazany przez daną aptekę w jej witrynie internetowej, w zakładce „Dostawa”, gdzie jednocześnie podane są koszty tej dostawy. Koszty dostawy pokrywa Użytkownik (Kupujący), zgodnie z cennikiem wskazanym w witrynie danej apteki.
 2. Dokonanie zamówienia w aptece umożliwiającej wyłącznie odbiór osobisty nie umożliwia dostawy towaru w inny sposób niż odbiór przez Użytkownika bezpośrednio w siedzibie apteki stacjonarnej.

  V. Reklamacje i zwrot towaru

 1. Każda z aptek działających w domenie dawkowanie.pl prowadzi swą działalność we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za skutki z nią związane. Portal dawkowanie.pl nie prowadzi sprzedaży produktów będących w ofercie aptek internetowych, którym udostępnia domenę do prowadzenia działalności drogą internetową. Właściciel portalu dawkowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane przez apteki prowadzące sprzedaż towarów za pośrednictwem portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą e – mail, na adres podany w witrynie apteki, której działalności dotyczy reklamacja, bądź bezpośrednio w siedzibie tej apteki w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Leki i wyroby medyczne, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381) nie podlegają zwrotowi. Inne towary zakupione w aptece umożliwiającej wyłącznie osobisty odbiór towarów mogą zostać zwrócone jedynie w razie jego niezgodności z umową. W razie dokonania zamówienia w aptece prowadzącej wysyłkową sprzedaż towarów, Użytkownik w ciągu 10 dni od daty odbioru zamówionego towaru może dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny zwrotu.

  VI. Postanowienia końcowe

 1.   Portal dawkowanie.pl wraz z niniejszym regulaminem podlega w całości ochronie prawnej, w szczególności zawartej  w treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). Ochroną prawną objęte są wszelkie treści i materiały zamieszczone na portalu, elementy graficzne, rozwiązania techniczne a także baza leków oraz  nazwa portalu i logo. Wszelkie objęte ochroną prawną elementy nie mogą być kopiowane, przetwarzane i rozpowszechniane bez zgody właściciela portalu.
 2. Materiały i informacje zamieszczone w witrynach internetowych każdej z aptek, stanowiące ich własność są objęte ochroną prawną i nie mogą być kopiowane, przetwarzane i rozpowszechniane bez ich zgody.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

 

 (C) 2011 www.dawkowanie.pl, Proxifarm spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

data dodania: 2013-01-18 15:00:53

Zapamiętane apteki

Zapamiętane leki

pokaż wszystkie