dawkowanie.pl

Strona główna 16 czerwca 2024 , imieniny : Aliny i Justyny

Zapomniałem(am) login/hasło

Leki refundowane
wykaz z dnia: 2015.02.20
zgodny z publikacją
Ministerstwa Zdrowia
Czy chodziło ci o:


Strony

Informacje

Strony tekstowe

Nota prawna

Dawkowanie.pl jest portalem skierowanym do wszystkich, dla których ważna jest dbałość o zdrowie swoje i najbliższych. Zainteresowani znajdą na stronach portalu szereg informacji pomocnych w prowadzeniu zdrowego trybu życia i dążeniu do zachowania wigoru - bez względu na wiek.

Dawkowanie oferuje wyszukiwarkę aptek zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania Użytkownika oraz umożliwia dokonanie zakupów przez Internet - bez wychodzenia z domu. Wśród Aptek działających w ramach portalu dawkowanie.pl są Apteki umożliwiające osobisty odbiór zamówionego towaru, co pozwala na sprawne przeglądanie ofert tych Aptek oraz dokonanie zakupu interesujących Użytkownika towarów, bez oczekiwania na przesyłkę. Portal dawkowanie.pl skupia także Apteki prowadzące wysyłkową sprzedaż towarów, z płatnością on - line za zamówiony towar i dostawą do domu zamawiającego Użytkownika. Możliwość dokonania zakupów drogą internetową bez wychodzenia z domu, bądź zamówienia towarów tą drogą i odebrania ich osobiście w siedzibie Apteki służy dobrej organizacji czasu, która sprzyja zdrowemu stylowi życia, bez zbędnego stresu.

Dawkowanie.pl jest portalem internetowym, stanowiącym własność PROXIFARM sp. z o. o  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 63/4,  kod poczt. 31 – 153; NIP: 676244917, REGON: 121558493, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem 0000389774 - i przez nią administrowanym.

Dawkowanie.pl i inne upoważnione do korzystania z portalu podmioty świadczą usługi w oparciu o regulacje między innymi Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204), oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.), a także Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00.22.271) i Ustawy z 27 lipca 2002 roku O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141. Poz. 1176.43).

Działalność Aptek Internetowych skupionych na portalu dawkowanie.pl uregulowana jest postanowieniami Regulaminu Aptek Internetowych.  Część z Aptek Internetowych działających w ramach portalu dawkowanie.pl nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów, oferując możliwość wyłącznie osobistego odbioru zamówionych towarów. W związku z powyższym usługi przez nie świadczone nie podlegają regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Regulacjom przewidzianym we wskazanych powyżej ustawach podlega działalność Aptek Internetowych prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem portalu.

Działalność Aptek Internetowych prowadzących na portalu dawkowanie.pl sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety oparta jest na regulacjach Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do tejże ustawy, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza,  z dnia 14 marca 2008 r. (Dz. U. 2008, nr 60, poz. 374). Działalność aptek internetowych prowadzona w ramach portalu dawkowanie.pl polega na prowadzeniu sprzedaży towarów drogą internetową i nie narusza w szczególności postanowień wskazanych powyżej przepisów w zakresie zakazu reklamy aptek.

Prowadzenie sprzedaży przez apteki internetowe na portalu dawkowanie.pl stanowi odrębną działalność, niezależną od portalu, którego działania podlegają odrębnym regulacjom i nie stanowią reklamy aptek skupionych na portalu.

Właściciel portalu dawkowanie.pl jest administratorem danych osobowych Użytkowników portalu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204),

Dane osobowe Użytkowników portalu przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i wyraźnie udzielonej przez nich zgody, w zakresie i celu wskazanym w regulującej szczegółowo ochronę danych osobowych Polityce Prywatności, znajdującej się na stronie główniej portalu.

Korzystanie z portalu przez Użytkowników a także działalność aptek internetowych skupionych na portalu dawkowanie.pl określone zostało szczegółowo w odrębnych regulaminach, umieszczonych na stronie głównej portalu.

Treści publikowane na portalu dawkowanie.pl chronione są prawami autorskimi przysługującymi PROXIFARM sp. z o. o  z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szlak 63/4,  kod poczt. 31 – 153, oraz innym podmiotom, których własność stanowią publikowane przez nie na stronach portalu treści.

Publikowanie przez portal dawkowanie.pl treści objętych prawami autorskimi przysługującymi innym podmiotom ma charakter wyłącznie informacyjny i praw tych nie narusza.

 

(C) 2011 www.dawkowanie.pl, Proxifarm spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

data dodania: 2013-01-18 15:01:02

Zapamiętane apteki

Zapamiętane leki

pokaż wszystkie