dawkowanie.pl

Strona główna 09 grudnia 2023 , imieniny : Wiesławy i Leokadii

Zapomniałem(am) login/hasło

Leki refundowane
wykaz z dnia: 2015.02.20
zgodny z publikacją
Ministerstwa Zdrowia
Czy chodziło ci o:


Popularne frazy

BIAŁKO

Wielkocząsteczkowe związki chemiczne złożone z reszt aminokwasowych połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Tworzenie białek (synteza) odbywa się przy udziale rybosomów. Występują we wszystkich żywych organizmach i pełnią zasadniczą rolę we wszystkich procesach biochemicznych (np. katalizowanie procesów – enzymy białkowe, funkcje transportowe – hemoglobina, służą jako przeciwciała, biorą udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, pełnią funkcje mechaniczne i strukturalne, buforujące magazynujące i inne). Ze względu na budowę i skład wyróżniamy białka proste (protaminy, histony, albuminy, globuliny, prolaminy, gluteiny, skleroproteiny) oraz białka złożone (chromoproteiny, fosfoproteidy, nukleoproteiny, lipidoproteiny, glikoproteiny, metaloproteiny).


Zapamiętane apteki

Zapamiętane leki

pokaż wszystkie