dawkowanie.pl

Strona główna 29 września 2023 , imieniny : Michała i Michaliny

Zapomniałem(am) login/hasło

Leki refundowane
wykaz z dnia: 2015.02.20
zgodny z publikacją
Ministerstwa Zdrowia
Czy chodziło ci o:


Artykuły

Kategorie

Schizofrenia - choroba duszy. Cz. I

data dodania: 03.08.2012

Schizofrenia jest chorobą psychiczną, dotykającą około 1% populacji krajów wysoko rozwiniętych. Ze względu na niezwykłe objawy , długotrwały przebieg i społeczne konsekwencje, schizofrenia uważana jest obecnie za najpoważniejszą chorobę psychiczną.

schizofreania - choroby duszySchizofrenia ujawnia się w młodości lub wczesnym okresie dojrzewania. 60 – 70% zachorowań ma miejsce po 30-tym roku życia, objawy jednak mogą rozwijać się latami. Obecnie naukowcy nie potrafią wskazać w przebiegu choroby ani jednej cechy, która byłaby identyczna u wszystkich pacjentów. Uogólniając, chorzy cierpią na trudne do opisania halucynacje, urojenia i omamy. Warto zwrócić uwagę, że objawy takie często obserwuje się w przypadku innych chorób psychicznych, natomiast specyficzne symptomy schizofrenii to bardzo szczególne i głębokie zmiany spostrzegania świata i swojej osoby. Chory ma wrażenie "odrealnienia", przeżywa zaburzenia tożsamości, integralności, myślenia i zachowania. Ponadto, objawom tym towarzyszą często: niska samoocena, utrata sensu życia, poczucie bezradności, osamotnienia, niski stopień przystosowania społecznego, otępienie. Tego rodzaju zaburzenia psychiczne określane jako "zaburzenia jaźni", pojawiają się okresowo lub towarzyszą choremu przez cały czas.

Przyczyny choroby wciąż nie są dokładnie znane, wskazuje się jednak na dwie główne grupy czynników predysponujących do rozwoju schorzenia: biologiczne i psychospołeczne. Specjaliści twierdzą, że istotną rolę w patogenezie schizofrenii pełnią również czynniki genetyczne, gdyż prawdopodobieństwo zachorowania jest o 15% wyższe u osób, w których rodzinie odnotowano przypadki choroby.

Najistotniejsze wydają się jednak czynniki biologiczne. U chorych obserwuje się nieprawidłową aktywność neuroprzekaźników w drogach neuronalnych w mózgu. Dochodzi do nadmiernego pobudzenia przekaźnictwa z udziałem dopaminy, niedostatecznego zaś serotoniny. Zaburzone przekazywanie sygnałów w mózgu prowadzi z kolei do wyżej opisanych, charakterystycznych zaburzeń psychicznych. Cel farmakoterapii schizofrenii zakłada wyrównanie poziomu neuroprzekaźników.

Do drugiej grupy przyczyn zalicza się traumatyczne przeżycia, takie jak śmierć bliskich, rozstanie, bankructwo oraz indywidualne, predysponujące czynniki osobowości.

Autor: mgr farm. Aleksandra Rak


Brak opinii

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz dla artykułu

Zapamiętane apteki

Zapamiętane leki

pokaż wszystkie